Građevinsko preduzeće RAZ doo

Nakon više od pola veka tradicije građevinska radnja godine 2002 prerasta u GP RAZ doo. Osim građenja manjih poslovnih i stambenih objekata od 1999 gradimo i velike stambene i poslovne objekte.
Od tada iza preduzeća ostaju mnogi objekti s kojim se ponosimo. Stvaraju se čvrste poslovne čak i prijateljske veze sa svim investitorima i naručiocima posla s kojim smo u vreme kriza zajedno rešavali mnoge poteškoće. To nam daje slobodu da sa sigurnošću tvrdimo da će nas svi do jednoga preporučiti za saradnju.

Raz doo